Zoeken naar EPC

EPC
Energieprestatiecoëfficiënt Wikipedia.
Ga naar navigatie zoeken. De Energieprestatiecoëfficiënt EPC is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120 die sinds 1 juli 2012 de normen NPR 2916 utiliteitsbouw en NPR 5128 woningbouw vervangt. In Nederland geldt voor woningbouw sinds 2006 een eis van 08. 1 De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. 2 Vanaf 2011 geldt de strengere norm van 06 voor woningen. 3 Vanaf 2015 is de EPC-norm voor woningen veranderd naar 04.
Erkende EPC EPB EAP PEB energiedeskundigen in België.
Makro Eke Regibo Sa Van Impe Bouwmaterialen Bvba Eggo Sa Dakwerken Kajo Bvba Chauffage Lacroix Vincent VS Houben Bvba Vandelangerijt Interieur/Inlegno Bvba Remy Cie Ooms. Erkende EPC EPB EAP PEB energiedeskundigen in België. De energienormen voor bouwen en verbouwen worden steeds strenger. Ook als je je woning wil verkopen moet je met een aantal belangrijke eisen rekening houden. Gelukkig zijn er energiedeskundigen die je hierbij kunnen helpen. Ze kunnen certificaten opstellen het energieniveau van je woning in het oog houden tijdens de opbouw of je helpen om energie te besparen in je woning. In België hebben de Gewesten de verantwoordelijkheid over de energiecertificaten.
EPC regio Lier Mechelen Herentals Heist-o/d-Berg.
U gaat een woning verkopen of verhuren? Dan bent u verplicht een EPC certificaat te laten opstellen. Wat doet Comfortabel Wonen voor u? We bezorgen u een handige lijst van de documenten en bewijsstukken die u nodig heeft. We doen een plaatsbezoek en proberen de constructie van uw woning zo grondig mogelijk te onderzoeken om een zo laag mogelijk score te verkrijgen. We maken een berekening aan de hand van het plaatsbezoek en op basis van de beschikbare documenten. Daarna stellen we het attest voor u op.
EPC Quality Als kwaliteit een must is.
Wat is een EPC? Het energieprestatiecertificaat is een document dat verplicht dient aanwezig te zijn bij verkoop of verhuur van bestaand onroerend goed. Het EPC moet verplicht worden opgemaakt bij verkoop of verhuur van elke aparte wooneenheid die autonoom kan functioneren. Hoe verkrijgt U een EPC? U vult hier een aanvraagformulier in of U neemt telefonisch contact op met ons. Een energiedeskundige komt bij U langs en. U bent hier Startpagina. Burgemeester Van Gansberghelaan 51. Tel 0474/74 24 98 E-mail info@epc-quality.be. Erkend door het Vlaams Energieagentschap.
De voor en nadelen van het EPC.
De voor en nadelen van het EPC. Rockwool Terca Massa-veer-massaprincipe met keramische snelbouwstenen Terca Recticel Insulation Recticel Insulation Isotec Isotec Isover De installatie van een akoestische scheidingswand. Sinds 1 november moet elke verkoper van een huis of appartement een energieprestatiecertificaat EPC kunnen voorleggen vanaf 1 januari 2009 geldt die plicht ook voor de verhuurmarkt. Heel wat eigenaars horen het in Keulen donderen en willen zich snel-snel in regel stellen. Volgens experts heeft het EPC veel voordelen maar ook enkele belangrijke nadelen.
EPC BVBA TOPCO.
Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris. Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. Nieuwbouw EPC bouw Energiesparen. Het EPC bij bouw wordt door de verslaggever opgesteld voor nieuwbouwwoningen in het kader van de energieprestatieregelgeving EPB-regelgeving. Het EPC bij bouw wordt dus niet voor verbouwingen opgemaakt. Bij verkoop van een nieuwbouwwoning geldt het EPC bij bouw. Er moet dan geen bijkomend EPC opgemaakt worden. In geval van verbouwingen waar ook aan de EPB-eisen voldaan moet worden moet toch nog een EPC voor bestaande woningen opgemaakt worden door een energiedeskundige type A.
EPC of energieprestatiecertificaat wat is dat? Egeon Ingenieurs EPC EPB VCO luchtdichtheid en energiestudies.
Home / EPC / EPC of energieprestatiecertificaat wat is dat? EPC of energieprestatiecertificaat wat is dat? Wat is een EPC? Het energieprestatiecertificaat is een certificaat dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een kengetal. Voor de berekening van dit kengetal zijn volgende parameters van belang het beschermde van energie te voorziene volume de bruikbare vloeroppervlakte ruimteverwarming maatregelen om deze te optimaliseren bijvoorbeeld isolatie bereiding warm water koeling energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere hulp-energie. De waarde die uiteindelijk wordt bekomen is de energieprestatie van de woning.
Energieprestatiecertificaat EPC Stad Hamont-Achel.
Wil je je woning verkopen of verhuren dan moet je over een energieprestatiecertificaat EPC beschikken. Alle informatie met betrekking tot het energieprestatiecertificaat EPC vind je op www.energiesparen.be/epcparticulier. Stad 40 3930 Hamont-Achel Tel. 011 51 05 00 e-mail. Zitdag op woensdag van 9.00 tot 12.00 u.
EPC.
In de notariële akte worden een aantal gegevens van het EPC en de elektriciteitskeuring opgenomen. Bij verhuur van de woning krijgt de huurder een kopie van het EPC. De verhuurder houdt het originele EPC zelf. Een EPC blijft 10 jaar geldig. Er moet geen nieuw EPC gemaakt worden als het nog geldig is bij een nieuwe verkoop of verhuur. Als de woning ondertussen energiezuiniger werd mag een nieuwe EPC gemaakt worden. Telefoon 03/776 19 22 GSM 0476/46 86 90. Controle instantie BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel. Erkend vastgoedmakelaar BIV België 207 535. Onderworpen aan de deontologische code BIV www.biv.be.

Contacteer ons